Laatste nieuws

Dorpsbijeenkomst 21 maart

Jan 2023 - op dinsdag 21 maart aanstaande organiseren we in het Wapen van Reek vanaf 19.30 uur een dorpsbijeenkomst om iedereen bij te praten over de projecten en ontwikkelingen in Reek. 

Inloopbijeenkomst dijkverbeteringsproject Cuijk-Ravenstein

Jan 2023 - op 6 februari is er een inloopbijeenkomst in het Wapen van Reek tussen 16.00-19.00 uur waar informatie wordt gegeven over het dijkverbeteringsproject Cuijk-Ravenstein. Iedereen kan inlopen. 

Kernen CV

Dec 2022 - begin 2023 gaat een groep inwoners met de gemeente Maashorst aan de slag om een kernen CV van Reek te maken. Dit kernen CV is een soort SWOT analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen van ons dorp. 

Reed Zuid

Dec 2022 - Vanaf 29 december 2022 ligt de bestemmingsplanwijziging voor de ontwikkeling van woon-werk kavels door Kolat ter inzage. Overige werk en woon-werk kavels zijn reeds in ontwikkeling. 

Huisarts

Dec 2022 - Ondanks diverse inspanningen is het helaas niet gelukt een oplossing te vinden voor het aanstaande vertrek van de huisarts. Patiënten van Huisartsenpraktijk Reek zullen zich bij een andere huisartsenpraktijk in de regio moeten inschrijven. 

Aldi

Nov 2022 - Op dit moment wordt er door bureau Seinpost een nul-meting uitgevoerd om in 2024 de effecten van de komst van de Aldi te meten.

Wonen

Nov 2022 - Begin 2023 zal er door de gemeente een projectleider aangesteld worden die als eerste moet uitzoeken in hoeverre we bij De Scheenen te maken hebben met een stankcirkel en wat aldaar de (on)mogelijkheden zijn voor woningbouw. 

Activiteiten

01 jan 2023;
zondag 1 januari, 13:00 -
Nieuwjaar in De Babbelaer
01 jan 2023;
zondag 1 januari, 15:00 -
Nieuwjaarsconcert Semper Crescendo
19 jan 2023;
donderdag 19 januari, 12:00 -
Eetkamer: 1+1 actie
26 jan 2023;
donderdag 26 januari, 10:00 -
Samen REEKreatief
31 jan 2023;
dinsdag 31 januari - Hele dag
Oud papier
06 feb 2023;
maandag 6 februari, 16:00 - 19:00
Inloopbijeenkomst Dijkverbeteringsproject Cuijk-Ravenstein
28 feb 2023;
dinsdag 28 februari - Hele dag
Oud papier

Voor alle activiteiten zie de complete activiteiten kalender.

© Copyright Reek Goed Voor Mekaar