Dorpshart

Fase 1 van het terras voor het Wapen van Reek is gerealiseerd
Geschreven door Beheerder Juul de Louw
Categorie:

In Reek ontbreekt het aan een echt dorpshart. Met het sluiten van de laatste kroeg in april 2016 is de noodzaak voor een aantrekkelijk dorpshart alleen maar groter geworden. Inmiddels is er een werkgroep gestart die nadenkt over een aantrekkelijk dorpshart in Reek en het verbinden van de diverse (groene) plekken.

Contactpersoon

Contactpersoon vanuit Stichting Dorpsontwikkeling Reek is Emil Kolsteeg. 

Omgeving Wapen van Reek

Al langer was er de wens vanuit het dorp dat er een terras bij het Wapen zou worden gecreëerd. Een werkgroep heeft ideeën uitgewerkt om de omgeving rondom het Wapen van Reek opnieuw in te richten inclusief een terras. Daarbij is tevens gekeken naar de doorrijd routes langs het Wapen en het beter ontsluiten van de dokterspraktijk. In mei 2017 is terras "fase 1" voor het Wapen en de Zorgcoöperatie gerealiseerd. Eind 2019 en begin 2020 is "fase 2" gerealiseerd. Dit omvatte een rondweg om de "Mooiland woningen", het verplaatsen van parkeerplaatsen van voor het Wapen naar achter de "Mooiland woningen", het ontsluiten van de dokterspraktijk en het creëren van een dorpsplein voor het Wapen. 

Het hertenpark

Rabobank

Het hertenpark is opgeknapt en is opener en beter bereikbaar geworden. Onder andere door een doorsteek naar de Mgr. Suysstraat en het verplaatsen van de fietsenstalling van basisschool de Kreek'l. Door dit laatste is een opener beeld ontstaan tussen de basisschool en het hertenpark. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2018 afgerond. 

De verbeteringen en veranderingen aan het schoolplein zijn mede mogelijk gemaakt door de Rabobank en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

100.000 bloembollen

Om Reek in het voorjaar op te fleuren zijn er op diverse plaatsen in Reek 100.000 bloembollen gepland. Deze bloembollen staan symbool voor de energie die vele Reekenaren in de ontwikkeling van ons dorp stoppen en hebben gestopt. 

De oude linten

De oude linten zijn de eeuwenoude beeldbepalende structuren van ons dorp en dragers van de Reekse karakteristiek. Deze karakteristiek staat onder druk: Reek is in de loop der tijd meer versteend en minder groen geworden. Daarnaast is de vitaliteit van de overgebleven bomen op vele plekken matig. Er zijn plannen uitgewerkt om de oude linten in Reek langs de hoofdwegenstructuur te herstellen. Er heeft allereerst onderzoek plaatsgevonden om bomen te herplanten op plekken waar deze verdwenen zijn. Waar dit mogelijk bleek zijn bomen hergepland. uit het onderzoek is gebleken dat de grond waarin de bomen staan veelal van slechte kwaliteit is, waardoor op veel plekken geen nieuwe bomen gepland kunnen worden. Daarom is grond hier en daar geïnjecteerd met voedingsstoffen. Het herstel van de oude linten is in het voorjaar 2023 uitgevoerd. 

Project dijkverzwaring Ravenstein-Grave

Vanuit Reek praten we mee over het project dijkverzwaring tussen Ravenstein en Grave. Een belangrijke wens hierbij is scheiding tussen gemotoriseerd en fiets/wandelverkeer over de dijk. Dit wordt meegenomen in het project. 

 

Actiepunten Status
Eerste plannen invulling dorpshart Gereed
Bijeenkomst over invulling dorpshart Gereed
Uitwerking plannen terras voor Wapen fase 1 Gereed
Aanleg terras voor Wapen fase 1 Gereed
Uitwerking plannen dorpshart fase 2 Gereed
Akkoord voor financiering uitvoering plannen door College van B&W Gereed
Akkoord voor financiering uitvoering plannen door gemeenteraad Gereed
Opknappen hertenpark Gereed
Planten 100.000 bloembollen op diverse plaatsen in Reek Gereed
Werkzaamheden rondom Wapen met aanleg plein Gereed
Start herstellen oude linten Gereed
Project dijkverzwaring Ravenstein-Grave loopt