Dorpsontwikkeling

Dorpsbijeenkomst over dorpsontwikkeling in Reek
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Initiatief

In novemberĀ 2013 organiseerde Vereniging Ondernemend Reek een bijeenkomst waarbij Mark van Gils van de Plannendokter en Jeroen van den Berg van BuroQZ een lezing hielden over de toekomst van kleine dorpskernen. Tijdens deze avond werd duidelijk dat trends als vergrijzing, jongeren die wegtrekken naar de grote steden en de participatiesamenleving grote impact hebben op de leefbaarheid in kleine kernen. Dit zette de aanwezigen aan het denken en de conclusie was dat je feitelijk twee keuzes hebt: of je doet niets en laat het op je afkomen, of je komt in actie en probeert de leefbaarheid in je dorp te verbeteren en te vergroten.

Bijeenkomsten over dorpsontwikkeling

Een aantal inwoners heeft na die avond de handschoen opgepakt en het initiatief genomenĀ om tot een dorpsontwikkelingsplan te komen. Om het animo in het dorp te peilen is in september 2014 een dorpsbijeenkomst georganiseerd. Het animo bleek groot. Vervolgens zijn er rondom de thema's wonen, welzijn en ondernemen bijeenkomsten georganiseerd waarbij trends en ontwikkelingen werden omgezet in kansen en mogelijkheden. Met de betrokkenheid van vele inwoners is hieruit een dorpsontwikkelingsplan met 12 actiepunten ontstaan dat in mei 2015 is gepresenteerd.