Kunstgrasveld

Het kunstgras voetbalveld aan het Kerkpad in Reek
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Op initiatief van een groep buurtbewoners is er in het "gele speeltuintje" aan het Kerkpad in Reek een kunstgras voetbalveld aangelegd.

Projectgroep

  • Buurtbewoners Kerkpad
  • Stichting Dorpsontwikkeling Reek

 

Aanleg kunstgras voetbalveld

Om de kinderen in Reek voldoende speelmogelijkheden te bieden en het buitenspelen te bevorderen, hebben buurtbewoners van het Kerkpad in Reek het initiatief opgepakt om een kunstgras voetbalveld aan te laten leggen in het "gele speeltuintje". Tezamen met Stichting Dorpsontwikkeling Reek is er subsidie aangevraagd bij de provincie Noord Brabant en vervolgens bij de gemeente Landerd om dit initiatief mogelijk te maken. Nadat zowel de provincie als de gemeente subsidie hadden toegekend is het kunstgrasveld aangelegd en op 17 september 2016 officieel geopend.

Actiepunten Status
Offerte aanleg kunstgrasveld Gereed
Subsidieaanvraag Provincie Noord Brabant Gereed
Subsidieaanvraag gemeente Landerd Gereed
Aanleg kunstgrasveld Gereed