Wonen

Geschreven door Arjan Lemmers
Categorie:

Reek is een aantrekkelijk dorp om te wonen. Het ligt tussen een aantal prachtige natuurgebieden zoals de maasmeanders, De Reekse bossen en de Maashorst. Reek heeft een school, een actief verenigingsleven en diverse specialistische zorginstellingen. Reek biedt prima woonomstandigheden voor gezinnen, jongeren, starters en ouderen.

Deze pagina geeft meer informatie over wonen in Reek.

Inhoud:

 


Overzicht wonen in Reek

Een overzicht van onderwerpen en links over wonen in Reek.

Dorpsontwikkeling Reek

Gemeente Landerd

Op de website van de gemeente Landerd vindt u alle belangrijke informatie over:

Sociale huurwoningen

 • Sociale huurwoningen hebben een huur lager dan 730 euro per maand (voor 2020). Deze woningen worden meestal aangeboden door woningcorporatie. In Reek is dat Mooiland.
 • Er zijn strikte landelijke regels in de Huisvestingswet opgesteld voor de toewijzing van huurwoning. Zo zijn er inkomenseisen: b.v. minimale en maximale inkomens beperkingen. Meer informatie is te vinden op 'passen toewijzen'.
 • Inschrijven woningcorporatie Mooiland.
 • Actuele aanbod huurwoningen bij Mooiland in Reek.
 • Stichting huurdersbelangen Landerd.
 • Mooilands Oppluspakket: soms kunnen kleine dingen in huis voor ongemak zorgen. Een te laag toilet bijvoorbeeld. Zulke ongemakken zijn eenvoudig op te lossen met het gratis Oppluspakket. U kiest zelf voor oplossingen die uw huurwwoning weer comfortabel maken. 
 • Elke jaar worden door Mooiland, Stichting Huurdersbelangen Landerd en de gemeente Landerd prestatie afspraken opgesteld.

Huurwoningen in het midden en hoge segment

 • Reek heeft een klein aanbod van huur woningen in het midden (730 euro p.m. tot 1000 euro p.m.) en het hoge (meer dan 1000 euro p.m.) segment.
  Er zijn o.a. 3 woningen in de Rosmolen 16, 16A en 16B met een huur tussen 940 en 1060 euro.
 • Huurwoningen in dit segment worden o.a. aangeboden via huurwoningen.nl of Funda huren.
 • De huidige krappe situatie op de huizenmarkt vraagt om creativiteit: veel jongeren huren samen een duurdere woning.
  De woonkamer wordt gedeeld en iedereen heeft zijn eigen slaapkamer.
  Bijvoorbeeld een woning van 1500 euro huur krijgt met 3 personen een hele aantrekkelijke huur van 500 euro.

Huizen en kavels in Reek

Nieuwbouw woningen

 • Bouwkavels aan de Rosmolen (wonen) en op Reek zuid (wonen+werken): kavelsinlanderd.nl.
 • Op de Rosmolen is nog 1 bouwperceel te koop.
 • In het buitengebied zijn bouwkavels te koop: zie Funda.
 • KoLat Wonen gaat 4 ‘reguliere’ woningen ontwikkelen op Reek Zuid.

 • Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad van Landerd het raadsvoorstel tot de realisatie van Sport en Spel Reek goedgekeurd.
  Met dit voorstel gaf de raad het college ook opdracht om de voorbereidingen te starten voor het realiseren van woningbouw op de oude locatie van TV Reek en De Rekelhof.
  Dus terwijl het nieuw Sport en Spel complex wordt gerealiseerd gaat de gemeente Landerd woningbouw op het huidige terrein van de Tennis Vereniging en de Rekelhof (Jong Nederland gebouw) aan De Scheenen voorbereiden.
  Het streven is om in 2022 of 2023 op deze locatie te kunnen bouwen.

Wonen en Werken

 • Reek-Zuid bestaat uit woon-werkkavels vanaf ongeveer 500m² en bedrijfskavels vanaf ongeveer 1000m². Op de woon-werkkavels kan een woning worden gerealiseerd in combinatie met bedrijvigheid in de milieucategorieën 1 en 2, en eventueel milieucategorie 3.1.
  Meer informatie is te vinden op bedrijfslocatie Landerd.
 • Vrijwel alle lokaties zijn over verkocht of onder opties. Er is nog een klein aantal kavels beschikbaar.

 • Kolat biedt ondernemerswoningen aan met diversiteit aan ondernemersruimtes geïntegreerd in de varianten tussenwoningen tot en met twee-onder-een-kap woningen. Zie ook Arena en Brabants Dagblad.

 • Ferry Brands (voormalig ondernemer) heeft op Reek-Zuid gronden aangekocht van de gemeente Landerd. Samen met ontwerper Mark van der Werf (buro OTTO) en Dirk-Jan van Hout (Van Hout’s Aannemingsmaatschappij BV) is een plan ontwikkeld voor 8 woon/werk-eenheden en 6 bedrijfsunits, gericht op Start-Ups en jonge bedrijven. Zie ook Arena en Brabants Dagblad.

 Terug naar inhoud.

 


Dit artikel is gepubliceerd in 'Reek Voor Elkaar' in september 2020.

Hoe krijg je een sociale huurwoning

De Dorpsontwikkeling Project commissie Wonen is nu bijna 3 jaar bezig met als doel ‘het dichter bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van wonen in Reek’.

In onze gesprekken met bewoners van Reek zien we dat er veel misverstanden en onduidelijkheid is rondom het toewijzen van sociale huurwoningen in Reek.

De wachttijden bij de toewijzing (geteld vanaf inschrijven) zijn inmiddels gemiddeld enkele jaren. Om de gewenste huurwoning te krijgen is het verstandig om jaren van tevoren actie ondernemen.

In maart hadden we samen met Mooiland een voorlichtingsbijeenkomst gepland. Helaas hebben we deze bijeenkomst i.v.m. Covid-19 moeten uitstellen.

Dit artikel is een alternatieve manier om Reek te informeren over toewijzing van sociale huurwoningen (in Reek).

Een veel gehoorde klacht is dat er te weinig (sociale) huurwoningen zijn in Reek en dat ze aan niet Rekenaren worden toegewezen. Echter het aanpassen van het toewijzingsbeleid van Mooiland is lastig, mede door strikte landelijke regels in de Huisvestingswet.

 Kortom om een Mooiland woning te bemachtigen moet je goed begrijpen hoe de woningen worden toegewezen.

Mythe 1: In Reek kan iedereen een huurwoning krijgen

Vrijwel alle huurwoningen in Reek zijn sociale huurwoningen van Mooiland. Alle woningcorporaties, ook Mooiland, moeten sociale huurwoningen passend toewijzen volgens landelijk opgelegde regels. Voor 2020 is de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen vastgesteld op € 737,14. Voor sociale huurwoningen zijn er wettelijk strikte inkomenseisen om scheefhuren te verminderen. De toegestane huurprijzen zijn afhankelijk van inkomen, gezinsgrootte en AOW-status. Voorbeeld: een 1 persoonshuishouden met een bruto jaarinkomen van meer dan € 43.574 kan geen sociale huurwoning (onder de € 737,14 huur) worden toegewezen. Kortom je inkomen heeft invloed op je rechten op huursubsidie EN bepaald of een woning wordt toegewezen.

Er zijn in Reek amper huurwoningen in het middensegment (huur van € 737,14 tot € 1000). Meer huurwoningen in dit middensegment is een speerpunt van de DOP commissie Wonen.

Mythe 2: Ik huur al 20 jaar bij Mooiland, dus ik krijg snel een andere woning toegewezen

Een huurder van een Mooiland woning is niet automatisch ingeschreven. Vanaf vorig jaar moesten alle huurders zich opnieuw inschrijven om inschrijfduur op te bouwen. Elke geïnteresseerde kan reageren op een beschikbare woningen op de website van Mooiland , maar alleen als ze zijn ingeschreven.

Mythe 3: Wanneer ik echt een huurwoning nodig heb, dan is er snel een woning in Reek beschikbaar

Mooiland heeft ongeveer 140 huurwoningen in Reek. Er komen in Reek echter maar gemiddeld 6 woningen per jaar vrij voor nieuwe huurders. Dit zijn verschillende typen woningen: van de appartementen bij het Achilles terrein, grotere gezinswoningen tot 0-treden seniorenwoningen. Je begrijpt dat het aanbod van het door jouw gewenste type woning met een huurprijs die past bij je inkomen dus erg klein is.

Gemiddeld reageren bij Mooiland 100 à 300 personen op elke woning. Kortom een inschrijfduur van jaren helpt, maar dan nog kan het maanden tot jaren duren voor je een huurwoning kunt bemachtigen.

Mythe 4: Ik hoef me pas te verdiepen in een andere huurwoning en de inschrijfprocedure als ik echt een andere woning nodig heb

De gemiddelde inschrijfduur bij Mooiland voor een woning in Reek is 9 jaar voor een gezinswoning en 2,5 jaar voor een appartement. Een tijdige inschrijving is dus zeer belangrijk om een grotere kans te maken als een geschikte huurwoning beschikbaar wordt.

80% van de Mooiland woningen worden toegewezen via inschrijfduur en 20% via loting. De wijze van toewijzing wordt bij elke beschikbare huurwoning op de website www.mijnwoningzoeken.nl getoond.

Mythe 5: Er worden mensen van buiten Reek toegewezen in Reekse woningen, zodat Rekenaren geen kans maken

Mooiland kent geen voorkeursregeling voor huurders die gebonden zijn aan een specifieke woonplaats. Ongeveer 25% van de bewoners van toegewezen woningen in Reek was al in Reek woonachtig. Vroegtijdig inschrijven is een belangrijke manier voor Reekse bewoners om een Reekse woningen te bemachtigen.

DOP commissie Wonen pleit voor de bouw van sociale huurwoningen op de achterlaatlocatie van de Tennisbanen en de Rekelhof, als het nieuwe sport en spel complex bij het Achilles terrein is afgerond. Echter woningen komen niet bij geïnteresseerde Rekenaren terecht als die niet op tijd (=NU) inschrijven!

 Terug naar inhoud.


Dit artikel is gepubliceerd in 'Reek Voor Elkaar' in september 2020.

Inschrijven op een huurwoning bij Mooiland

Denkt je dat je binnen enkele jaren een (andere) Mooiland woning wilt huren?

Wacht niet tot het moment dat je daadwerkelijk een (ander) huurwoning wilt. Als je bijvoorbeeld zelfstandig wilt gaan wonen of doordat je ouder wordt of op termijn verwacht in je huidige woning niet meer bij je situatie past. Plan jaren vooruit!

Kom op tijd in actie!

Stap 1: Inschrijven

 • Verdiep je in het toewijzingsbeleid van Mooiland. Wat is ‘passend toewijzen’?
 • Denk na waar je in de toekomst (over enkele jaren) wilt wonen. In wat voor soort woning?
 • Schrijf je op tijd in: mijnwoningzoeken.nl. Liefst jaren voordat je daadwerkelijk op zoek gaat naar een nieuwe huurwoning.
 • Inschrijven is gratis, dus schrijf je ook in als er maar een kleine kans is dat je in een (Reekse) Mooiland woning gaat wonen of als je nog geen idee hebt waar je wilt gaan wonen.
 • Inschrijven kan vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Stap 2: Actief zoeken

 • In welke (type) woningen in Reek zou je willen wonen?
 • Wat is je inkomen? Welke huurprijs is toegestaan bij dit inkomen?
 • Houd het woningaanbod in Reek in de gaten: mijnwoningzoeken.nl.
 • Toewijzing vindt plaats op inschrijfduur (80%) en loting (20%).

Stap 3: Reageren

 • Beschikbaar Mooiland woningen zijn te vinden op https://www.mijnwoningzoeken.nl.
 • Per woning is informatie beschikbaar over de huurprijs, locatie, indeling, methode van toewijzing (loting of inschrijfduur), het huidige aantal reacties en de deadline om te kunnen reageren.

Stap 4: Toewijzing en acceptatie

 • De geïnteresseerden met de hoogste scoren worden uitgenodigd om de woning te bezichtigen en die wel of niet te accepteren.
  Van alle kandidaten accepteert gemiddeld de 5e de woning.
 • Een kandidaat moet een bewijs van het inkomen en andere vereiste documenten overhandigen aan Mooiland voordat de woning wordt toegewezen.

Mooiland kent geen speciale urgentieregeling.

Het inschrijvings- en toewijzingsbeleid is complex: zoek AUB hulp bij het inschrijven. Mooiland wil je graag helpen!

Meer informatie is te vinden op:

Terug naar inhoud.


 

Voorlichtingsbijeenkomst huren: bent U al goed voorbereid op uw woontoekomst?

 • Wil je in Reek (blijven) wonen?
 • Heb je al nagedacht waar je in de toekomst wilt wonen?
 • Weet je hoe Mooiland woningen toewijst?
 • Hoeveel huurwoningen er in Reek jaarlijks vrijkomen?
 • Wat is de gemiddelde inschrijftijd bij toegewezen woningen in Reek?
 • Wist je dat inschrijven bij Mooiland gratis is?
 • Er tegenwoordig strikte inkomenseisen zijn voor toewijzing sociale huurwoning!
 • Wist je dat je (ook als starter of senior) ruim op tijd in actie moet komen om een huurwoning te bemachtigen?
 • Ken je het Mooilands Oppluspakket om langer zelfstandig te blijven wonen in Uw Mooiland woning?
 • Vind je het allemaal erg complex en wilt je graag hulp?
 • Wil je in gesprek met Mooiland en Dorpsontwikkeling Wonen?

DOP Wonen en Mooiland houden een voorlichtingsbijeenkomst!

Dinsdag 17 Maart 2020 van 19.15 tot uiterlijk 21.00 uur in ’t Wapen in Reek.

I.v.m het coronavirus is deze voorlichtingsbijeenkomst uitgesteld!
Een nieuwe datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

 Terug naar inhoud.