Samenwerking in de zorg

Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Ouderen en kwetsbaren moeten niet alleen in Reek blijven wonen, maar ook de zorg en ondersteuning krijgen, die nodig is om mee te blijven doen aan de samenleving.

Projectgroep

Invulling van de projectgroep volgt nog.

 

Van versnippering tot samenwerking in de zorg

De Zorgcoöperatie heeft de behoefte, vraag en aanbod van de zorg in Reek goed in beeld. Samen met andere instellingen wordt dit onderdeel maar ook de samenwerking in Reek verder ontwikkeld. Noodzakelijk is een goede afstemming tussen de professionele zorginstellingen en de grote vrijwilligersprojectgroep Reek.

 

Sociale Kaart

De zorgcoöperatie is opgenomen in de zorg-app en is onderdeel van de sociale kaart. Te zijner tijd kan meer aansluiting worden gezocht bij de ontwikkeling van jeugdzorg.

 

Contact

Voor contact of meer informatie over de zorgcoöperatie Reek zie www.zorgcooperatie-reek.nl.

 

Actiepunten Status
In ontwikkeling