Projecten

Projecten uit het actieprogramma van dorpsontwikkeling Reek
Geschreven door Beheerder Juul de Louw
Categorie:

Uit het actieprogramma van het dorpsontwikkelingsplan komen diverse projecten voort, die te maken hebben met het verbeteren van de leefbaarheid en de toekomst van Reek.

Projecten uit het dorpsontwikkelingsplan

Deze projecten vallen onder de drie thema's van ons dorpsontwikkelingsplan:

  • Wonen
  • Welzijn
  • Ondernemen

Projecten worden uitgevoerd door projectgroepen. Wanneer projecten omvangrijk zijn kan er ook sprake zijn van een stuurgroep.

De projecten zijn genummerd naar het gerelateerde actiepunt van het dorpsontwikkelingsplan.