Gezamenlijke inkoop

Spouwmuur isolatie via het project Landerd isoleert
Geschreven door Beheerder Juul de Louw
Categorie:

Samen sta je sterker! Door gezamenlijke inkoop en duurzaamheid kunnen kosten worden bespaard, kan regelwerk uit handen worden genomen en kunnen zaken mogelijk worden gemaakt die misschien niet mogelijk zijn als je er alleen voor staat.

Project spouwmuur isolatie

De gemeente Landerd heeft het project spouwmuur isolatie geïnitieerd. Alle eigenaren van een woning die gebouwd is in de jaren 1926 tot en met 1977 zijn aangeschreven voor dit project. Is uw huis gebouwd in deze periode, dan is de kans groot dat uw huis nog geen spouwmuur isolatie heeft. Via spouwmuur isolatie kan het energieverbruik van uw huis drastisch verminderd worden, wat leidt tot een zuiniger energielabel.

Door gezamenlijke inkoop van spouwmuur isolatie kunnen huiseigenaren een aantrekkelijke aanbieding krijgen om hun woning duurzamer te maken. Huiseigenaren die in aanmerking komen hebben in de week van 3-7 april 2017 informatie thuisgestuurd gekregen over dit project. Op 13 april en 12 juni in het Wapen van Reek en op 4 juli op het gemeentehuis van Landerd hebben er tevens informatieavonden plaatsgevonden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Landerd isoleert.

In Landerd zijn 2.270 huiseigenaren aangeschreven. Hiervan hebben er zich eind oktober 2017 aangemeld. Dit is een percentage van 5,6% wat hoger is dan gemiddeld. Helaas bleek dat er 82 aanmeldingen moesten worden afgewezen vanwege a) al geïsoleerd, b) muurproblemen (te smal, puin, geschilderd) en c) lood problemen. Inmiddels zijn er een zo'n 30 huizen geïsoleerd en is de verwachting dat dit er ongeveer 40 zullen worden. 

Zonnepanelen project via Buurkracht Reek

Buurkracht zonnepanelen

Tijdens de dorpsbijeenkomst van 30 oktober 2019 is geïnventariseerd of er voldoende animo in Reek is om een buurkracht zonnepanelen initiatief te starten. Er is een werkgroep geformeerd die begin april 2020 een informatiebijeenkomst wilde organiseren voor de gezamenlijke inkoop en aanleg van zonnepanelen voor particulieren. 

Mede door de coronacrisis is het project zonnepanelen ietwat vertraagd en kon er begin 2020 geen informatiebijeenkomst gehouden worden. Wel zijn de inwoners van Reek via het dorpsblad geïnformeerd gebleven. In mei 2020 is na inventarisatie een keuze gemaakt voor SolarUnie uit Gemert als leverancier. Zij hebben een aantrekkelijke aanbieding gedaan, hebben jarenlange ervaring in het aanleggen van zonnepanelen en bieden goede garantie en service. 

Inwoners die interesse hadden konden de informatiebrief downloaden met alle informatie, prijzen, aanmelden voor schouwing en overige voorwaarden. Mede dankzij de gemeente Landerd en SolarUnie kregen de eerste 50 aanmeldingen ook nog €150 extra subsidie (€50 van SolarUnie en €100 van de gemeente Landerd). 

Uiteindelijk hebben 39 huishoudens in Reek meegedaan. Er zijn in totaal ruim 600 nieuwe zonnepanelen gelegd. De actie is eind 2020 afgerond. 

Energie transitie

De komende jaren zullen in het teken staan van de landelijke energie transitie. Ook huishoudens in Reek zullen hun steentje moeten bij dragen om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. Hoe dit eruit gaat zien is nog niet bekend, maar er zullen op termijn diverse projecten gestart worden voor energiebesparende maatregelen. Dit project wordt centraal in de gemeente Maashorst opgepakt door Uleco

Grootschalige energieopwekking

Vanuit de landelijke opdracht om aan het klimaatakkoord van Parijs te voldoen moet de gemeente Maashorst in 2030 of 6 windmolens of 55 hectare zonnepanelen realiseren en in 2050 of 9 windmolens of 165 hectare zonnepanelen. De komende tijd zal onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren. De mogelijkheden om windmolens te plaatsen in de gemeente zijn beperkt in verband met vliegbasis Volkel. Echter het plaatsen van een of meerdere windmolens langs de N277 tussen Reek en Ravenstein zou een optie kunnen zijn. Hierover zal de komende jaren beslist worden. Ook dit project wordt centraal in de gemeente Maashorst opgepakt door Uleco

 

Actiepunten Status
Spouwmuur isolatie Gereed
Buurkracht Zonnepanelen Gereed
Grootschalige energieopwekking In onderzoek