Wapen van Reek

Het Wapen van Reek is het dorpshuis van Reek
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Ons dorpshuis het Wapen van Reek heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in het dorp. Het biedt faciliteiten voor inwoners, verenigingen en stichtingen om samen te komen, te verbinden en activiteiten en evenementen te ontplooien.

Projectgroep

Voor dit project is er de Stichting Wapen van Reek. Contactpersoon vanuit Stichting Dorpsontwikkeling Reek is Gonny van Boxtel. 

Rol en toekomst van het Wapen van Reek

De stichting denkt na over de rol en de toekomst van het Wapen van Reek, onder de veranderende omstandigheden in het dorp. Zij zorgt ervoor dat de functie en faciliteiten van het Wapen van Reek afgestemd zijn en blijven op de behoefte van de inwoners en gebruikers. Voor de uitvoering van dit project was professionele ondersteuning nodig. Deze ondersteuning werd goedgekeurd door de gemeente en is gevonden in Dorpslab, die ook ondersteund heeft bij het nieuwe dorpshuis Zeeland en de sport- en spelaccommodatie in Reek. 

Dorpslab heeft een plan van aanpak opgemaakt samen met de stichting. De stichting en Dorpslab zijn in gesprek gegaan met alle gebruikers om de wensen en ideeën te inventariseren. Hierbij werd ook gekeken naar de klimaatbeheersing en het energieverbruik in het Wapen en naar het aanpassen van de bar en foyer (zowel arbo en efficiency technisch als het meer creëren van een huiskamersfeer. 

Na de inventarisatie is Dorpslab met de stichting aan de slag om een business plan te schrijven. Parallel daaraan werd gewerkt aan een ontwerp voor de bar. De Stichting Wapen van Reek heeft in overleg met gemeente en Stichting Dorpshuizen Landerd het beheer van het Wapen van Reek overgenomen. Inmiddels is akkoord en budget verkregen van de gemeente Maashorst voor de verbouwing van de foyer en het aanpassen van het klimaatsysteem. 

 

Actiepunten Status
Eerste opzet rol en toekomst Wapen Gereed
Bijeenkomst met gebruikers Wapen Gereed
Aanvraag en toekenning ondersteuning bij project  Gereed
Samenstellen werkgroep Gereed
Professionele ondersteuning project Gereed
Plan van aanpak project Gereed
Overleg met gebruikers Gereed
Plannen uitwerken voor klimaatbeheersing, energieverbruik en bar/foyer  Gereed
Business plan voor Wapen van Reek Gereed
Stichtingsbestuur Gereed
Akkoord en budget voor verbouwing en aanpassing klimaatsysteem Gereed
Start verbouwing en aanpassing klimaatsysteem Te plannen