Wapen van Reek

Het Wapen van Reek is het dorpshuis van Reek
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Ons dorpshuis het Wapen van Reek heeft een belangrijke sociale en maatschappelijke rol in het dorp. Het biedt faciliteiten voor inwoners, verenigingen en stichtingen om samen te komen, te verbinden en activiteiten en evenementen te ontplooien.

Projectgroep

  • Jan Roest
  • Wilma Hendriks
  • José van Erp
  • Anton van Boxtel
  • Henny van de Wetering
  • Rien Nooijen
  • Gonny van Boxtel - Stichting Dorpsontwikkeling Reek

 

Rol en toekomst van het Wapen van Reek

De projectgroep denkt na over de rol en de toekomst van het Wapen van Reek, onder de veranderende omstandigheden in het dorp. Zij zorgt ervoor dat de functie en faciliteiten van het Wapen van Reek afgestemd zijn en blijven op de behoefte van de inwoners en gebruikers. Voor de uitvoering van dit project is professionele ondersteuning nodig. Deze ondersteuning is goedgekeurd door de gemeente en is gevonden in Dorpslab, die ook ondersteund bij het nieuwe dorpshuis Zeeland en de sport- en spelaccommodatie in Reek. 

Dorpslab heeft een plan van aanpak opgemaakt samen met de projectgroep. Projectgroep en Dorpslab gaan nu in gesprek met alle gebruikers om de wensen en ideeën te inventariseren. Hierbij wordt ook gekeken naar de klimaatbeheersing en het energieverbruik in het Wapen en naar het aanpassen van de bar en foyer (zowel arbo en efficiency technisch als het meer creëren van een huiskamersfeer. 

Na de inventarisatie is Dorpslab met de projectgroep aan de slag om een business plan te schrijven. Parallel daaraan wordt gewerkt aan een ontwerp voor de bar en is op voordracht een bestuur gevormd voor de nieuwe beheersstichting. De nieuwe beheersstichting is inmiddels gevormd. Zij zijn in overleg met gemeente en Stichting Dorpshuizen Landerd voor overdracht van het Wapen van Reek aan de nieuwe stichting. Zodra het kan (ivm corona maatregelen) wil de nieuwe beheersstichting de inwoners van Reek informeren over hun plannen. 

 

Actiepunten Status
Eerste opzet rol en toekomst Wapen Gereed
Bijeenkomst met gebruikers Wapen Gereed
Aanvraag en toekenning ondersteuning bij project  Gereed
Samenstellen werkgroep Gereed
Professionele ondersteuning project Gereed
Plan van aanpak project Gereed
Overleg met gebruikers Gereed
Plannen uitwerken voor klimaatbeheersing, energieverbruik en bar/foyer  Gereed
Business plan voor Wapen van Reek Gereed
Stichtingsbestuur Gereed
Inwoners van Reek informeren te plannen