Jeugdzorg

Geschreven door Beheerder Juul de Louw
Categorie:

De zorg en met name de jeugdzorg zit diep geworteld in Reek. Het kinderhuis, het speciaal onderwijs en de vele mogelijkheden van kinderopvang zijn typerend voor Reek en zijn tot in de verre omtrek bekend. De jeugdzorg zit van oudsher in de genen van de Reekenaren.

Projectgroep

De projectgroep jeugdzorg bestaat uit:

  • Jeanne Verstegen
  • Marjan van Delst
  • Anke Remmen
  • Janneke van Hees-Nooijen
  • José van Gestel
  • Lisette Vloet
  • Maria Kouwenberg
  • Moritz Böhmer
  • Gonny van Boxtel - Stichting Dorpsontwikkeling Reek
  • Tonny de Louw - Stichting Dorpsontwikkeling Reek

 

Notitie jeugdzorg

De projectgroep heeft een notitie met werkprogramma geschreven om de samenwerking in de jeugdzorg in Reek verder vorm te geven en goed zichtbaar te maken.

 

Sociale Kaart en Netwerkbijeenkomst

Na een mini-symposium in 2016 is er een convenant gesloten met alle zorgpartijen in Reek. Middels een app is de gehele jeugdzorg met elkaar verbonden. Er is een Sociale Kaart en twee keer per jaar komen alle zorgpartijen in een netwerkbijeenkomst bij elkaar. Zij bespreken met elkaar de voortgang of de vraagstukken. Ook de nieuwe huisarts is hierbij aangesloten.

 

Peuterspeelzaal

De laatste maanden is er veel aandacht voor het behoud en uitbreiding van de peuterspeelzaal Reek. Ouders wilden dat de peuterspeelzaal een ochtend per week meer open was. Inmiddels is de peuterspeelzaal naast de dinsdag en de donderdag ook op maandagochtend open.

De projectgroep wil de Peuterspeelzaal in Reek behouden, verder uitbreiden en verbinden met de Basisschool De Kreek’l. Dit streven wordt momenteel in samenwerking met Kinderopvang De Schaepskooi en de directie van basisschool de Kreek'l verder opgepakt en zal naar verwachting per 1 juli 2017 definitief zijn. De Peuterspeelzaal verhuist dan naar de Basisschool.

 

Dagopvang

De komende periode wordt energie gestopt in de ontwikkeling van de dagopvang in Reek. Er is een inventarisatie gemaakt van wat er aan opvang is in het dorp is en hoe de samenwerking kan worden gerealiseerd. Naast peuterspeelzaal, gastouders en basisschool komt ook de BSO+ aan de orde. Partijen als de Maashorst, Jij-en-ik, De Vlinder, de zorgboerderij en de Schaepskooi gaan hierover in overleg.

 

Contact

Voor contact met de projectgroep kan een mail gestuurd worden naar Jeugd Zorg Dorp Reek te weten: jeugdzorgdorpreek(at)gmail.com.

 

Actiepunten Status
Uitbreiden openingstijden peuterspeelzaal Gereed
Communicatie met Schaepskooi en gemeente Loopt
Peuterspeelzaal laten aansluiten op basisschool Loopt
Ontwikkelen dagopvang in Reek Loopt
Netwerkbijeenkomsten voor zorgpartijen in Reek 2x p.j.