Ommetje

Wandelen over boerenland via het ommetje in Reek
Geschreven door Guus Weitzel
Categorie:

Al langer gaan er stemmen op voor Reeks ommetjes - mooie wandelingen door Reek en over boerenland.

Projectgroep

De projectgroep bestaat uit:

  • Luc Schouten
  • Harm Strik
  • Marij van Diggelen
  • Chris de Bruin
  • Larissa Weitzel
  • Marco Vissers

Wandelen over boerenland

De projectgroep Reeks ommetjes is in gesprek geweest met boeren en landeigenaren om tot sluitende ommetjes te komen over boerenland. Inmiddels zijn er een aantal routes rond. De projectgroep heeft in overleg met de gemeente Landerd, provincie Noord-Brabant en Platform Toerisme Landerd de plannen voor de ommetjes definitief gemaakt. Daarnaast komen er van het wandelnetwerk twee nieuwe knooppunten in Reek. Er is een lange afstandswandeling ontwikkelt van Bergen op Zoom tot voorbij Grave: de Zuiderwaterlinie. Ook deze route loopt door Reek heen.

Bij de reconstructie van de N324 heeft de Provincie Noord Brabant zich helaas niet gehouden aan de gemaakte afspraken om een oversteek te creëren ter hoogte van de Ploegstraat-Soeterstraat voor zowel het Brabantse Wandelnetwerk als de ommetjes Reek. Hierover is met de Provincie en gemeente Landerd overleg geweest. In verband met veiligheidsaspecten kan en wil de Provincie niet meewerken aan het herstellen van de oversteek. Daarop heeft de werkgroep besloten de huidige ommetjes te openen op zondag 20 oktober 2019. De Provincie is zich wel schuldbewust en heeft compensatie aangeboden. De werkgroep heeft gekeken naar het verbeteren en aantrekkelijker maken van de ommetjes met bankjes en tafels en het realiseren van nieuwe ommetjes onder andere nabij de Reekse bossen. Zij heeft hiervoor een voorstel met investering bij de Provincie neergelegd en deze is gehonoreerd ter compensatie van het afsluiten van de oversteekpunten bij de N324. Inmiddels zijn er met de compensatie van de Provincie extra banken en tafels geplaatst.

Op dit moment wordt er gekeken naar het creëren van nog een extra ommetje door het Reekse bos, onder andere door het terrein van het MOB complex. 

De ommetjes Reek zijn mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. 

 

Actiepunten Status
Routes bepalen Gereed
Overleg met boeren en landeigenaren Gereed
Overleg met gemeente, provincie en Platform Toerisme Gereed
Subsidie aanvraag bij Provincie Toegekend
Akkoord voor financiering uitvoering plannen door College van B&W  Gereed
Akkoord voor financiering uitvoering plannen door gemeenteraad Gereed
Aanvraag Stika gelden Toegekend
Plaatsen routes bebording Gereed
Plaatsen borden met beschrijvingen Gereed
Folder routebeschrijvingen Gereed
Overleg met Provincie Noord Brabant over oversteek N324 Gereed
Opening ommetjes Reek Gereed
Compensatie Provincie voor afsluiten oversteekpunten N324 Toegekend
Verfraaien ommetjes met extra banken en tafels Gereed
Uitbreiden van de ommetjes Loopt